Radio Čapljina

Radio Čapljina
Radio stanice Bosne i Hercegovine

Radio Čapljina Uživo

Radiopostaja Čapljina je javni medij koji ima jasno definirane obveze prema društvu, uključujući obvezu emitiranja programa koji će zadovoljiti potrebe javnosti za informacijama, obrazovanjem i kulturom. Osnivač i vlasnik poduzeća je Grad Čapljina. Radiopostaja Čapljina emitira program od 26.listopada 1976. godine, te je jedna od najstarijih radijskih postaja u Bosni i Hercegovini. Tijekom postojanja mijenjala je organizacijske oblike, od 2010. godine rješenjem Općinskog suda u Mostaru broj: Tt- O-1/2010 od 25.3.2010.g. registrirana je kao javno poduzeće čiji je puni naziv: Javno poduzeće „Radiopostaja Čapljina“ d.o.o. Čapljina.

Web stranica: radio-capljina.com, e-mail : radiocapljina@gmail.com, Telefon: +38736/805-636

Nove radio stanice:


Kategorije: