Bobar Radio

Bobar Radio
Radio stanice Bosne i Hercegovine

Bobar Radio uživo

Bobar Radio Bijeljina uživo preko interneta. BOBAR radio datira još od 1998. godine, tačnije od 26. novembra, kada je u etar krenuo prvi talas dobrog zvuka, po kojem je BOBAR radio prepoznatljiv i danas. BOBAR radio u skladu sa Dugoročnom dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije, jedini je nezavisni komercijalni broadcaster sa licencom nacionalnog emitera u Bosni i Hercegovini. Sa 13 visokih kota, radio se sluša na cijelom prostoru BiH, pokrivajući signalom i dobar dio teritorije zemalja u okruženju, a naročito velike gradove i putne pravce. Praktično, program «BOBAR radija» se, bez prekida, može pratiti do Mađarske do Jadranskog mora i od Zagreba do Beograda. Okrenut je urbanoj populaciji, sa programskom šemom koja je prilagođena poslovnim ljudima, učesnicima u saobraćaju i omladini.. Pored FM frekvencija, program emitujemo i putem interneta i mobilne aplikacije.

Web stranica: radiobobar.com, e-mail : rbobar@teol.net, Telefon: +387 55 41 51 61

Nove radio stanice:


Kategorije: