Radio Marija

Sponzorirane Veze

Radio Marija Uživo

Radio Marija

Dana 19. lipnja 2019.g. iz Strumice počeo je s radom “Radio Maria – Makedonija” iz Katoličke crkve. Radio Maria emitira 24-satni program na FM 106,5 MHz, iz studija koji se nalazi u upravnoj zgradi Katoličke crkve „Sv. Ivana Krstitelja” u Strumici. Na programu se mogu čuti molitve za sve namjene, vijesti, emisije otvorenog tipa, a glazba je isključivo makedonska, narodna i zabavna. Glavna svrha ovog radija je: Riječ Božja u svakoj kući. Na taj način dolazi navještaj spasenja bolesnima i nemoćnima i onima koji Boga poznaju, ali i onima koji Boga iskreno traže. Naš program je isključivo vjerski i oslanja se isključivo na vas, dragi slušatelji. Program Radio Marije koncipiran je u tri dijela. Jedan dio je molitva, a u njoj molimo za razne potrebe naših slušatelja. Ovdje smo kao primjer molili za bolesne, za maturante, maturante, vozače i tako dalje. Tako svaki dan imamo posebnu skupinu naših slušatelja u našim molitvama i smatramo da je vrlo važno da se ljudi mole. Drugi dio koncepta Radio Marije nagovještaj je Božje riječi u kojemu ćemo govoriti o konkretnim stvarima iz crkve, evanđelju, svetim tajnama, aktualnim etičkim, moralnim izazovima u našem društvu, a treći dio je svakodnevne stvari koje utječu na sve nas.

Radio Marija je prvi vjerski radio u Makedoniji. Može se čuti na području općine Strumica na frekvenciji 106,5 FM i na internetu.

Udruga građana Radio Marija Makedonija je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija građana koji dijele kršćanske vrijednosti, kršćansku kulturu i svjetonazor.

Radio Marija Frekvencije

  • Strumica: 106.5

Radio Marija Kontakt